IETLS Academic

Dành cho đối tượng học sinh, sinh viên cần chứng chỉ để du học, định cư hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp. Gồm 4 phần thi: (1) Đọc: 3 bài đọc/40 câu hỏi/60 phút; (2) Viết: 2 bài viết/60 phút; (3)